trân châu?

 

”'” Trên bờ biển năm nay, ngư dân đánh bắt được rất nhiều trai, có con vẫn còn ôm ngọc lóng lánh, nhưng cũng có con đã vứt bỏ hòn ngọc của mình, chỉ còn trơ vỏ

Vốn là một hạt cát, được con trai yêu thương bao bọc mới trở thành ngọc quý, được năm tháng mài dũa mới trở thành trân châu….”
( Sở Kiều Truyện)